Zabezpieczone: Dla nauczycieli

Zabezpieczone: Dla nauczycieli

3. Mechanizm zakażenia

Prawie wszystkie wirusy DNA, w tym HPV, muszą dostarczyć swój genom do jądra komórki gospodarza. Aby to uczynić wirus musi przejść przez barierę błony komórkowej. Pomimo że mechanizm infekcji rozpoczynającej się w miejscach uszkodzeń naskórka, to jednak dopiero badania z ostatnich lat szczegółowo analizują ten problem. Zasadniczo pełny cykl replikacji wirusa dzieli się na pięć odrębnych etapów obejmujących

  1. przyłączenie wirionu do podatnych komórek
  2. wniknięcie wirionów do cytoplazmy, w tym uwolnienie i przemieszczanie genomu do miejsca replikacji
  3. replikacja genomu wirusowego
  4. budowa wirionów potomstwa
  5. uwalnianie wirionów z komórki

Schemat procesu zakażenia keratocytów Young, Jesse & Gómez-Martinez, Ricardo & Ozbun, Michelle & Zine El Abidine, Amira. (2019). The Known and Potential Intersections of Rab-GTPases in Human Papillomavirus Infections. Frontiers in Cell and Developmental Biology. 7. 139. 10.3389/fcell.2019.00139.

Około 90% zakażeń HPV nie powoduje żadnych objawów i ustępuje samoistnie w ciągu dwóch lat. W niektórych przypadkach infekcja HPV utrzymuje się i powoduje brodawki lub zmiany przedrakowe. Zmiany te, w zależności od dotkniętego miejsca, zwiększają ryzyko raka szyjki macicy , sromu , pochwy , penisa , odbytu i głowy. Prawie wszystkie przypadku nowotworów szyjki macicy są spowodowane zakażeniem wirusem HPV.