Program profilaktyki HPV

 • przez

Miasto Poznań aktywnie wspiera profilaktykę nowotworową. W tym roku po raz kolejny Miasto Poznań zdecydowało o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie m.in.: raka szyjki macicy, raka pochwy, raka sromu, raka prącia, raka odbytu, brodawki narządów płciowych, nowotwory głowy i szyi.

Adresaci programu:

Programem zostaną objęte dziewczęta i chłopcy w wieku 13 lat (odpowiednio roczniki 2006-2010), jak również z roczników 2001 – 2005*, którzy nie skorzystali z wcześniejszych programów w tym zakresie, zameldowani na stałe lub czasowo w Poznaniu których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest podatnikiem podatku od osób fizycznych, dla którego właściwy jest urząd skarbowy dla miasta Poznania. Objęte programem będą także dziewczęta i chłopcy w wieku 13 lat i starsi (roczniki 2006-2010 i 2001-2005) z miejskich placówek opiekuńczo – wychowawczych i prowadzonych na zlecenie Miasta. W pierwszej kolejności możliwość skorzystania ze szczepień będą miały dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W roku 2019 na szczepienia w pierwszej kolejności zapraszamy dziewczynki i chłopców z rocznika 2006.

W związku z faktem, iż na dzień 10 grudnia 2019 r. nadal pozostały wolne miejsca na listach chętnych do szczepień, pracownicy przychodni Edictum będą  telefonicznie zapraszać młodzież z roczników 2002-2005 do zgłoszenia się na szczepienie w wyznaczonym terminie. Jednocześnie informujemy, że jeżeli zaproszona osoba nie zgłosi się na szczepienie w zadeklarowanym terminie bez podania przyczyny fakt ten będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w szczepieniach i zapraszana będzie kolejna osoba z listy rezerwowej.

*Dzieci z roczników 2002 – 2005 można zgłaszać jedynie na listę rezerwową, tylko w przychodni Edictum. Dla tych dzieci możliwość skorzystania ze szczepień będzie w przypadku, gdy po 10 grudnia 2019 roku nadal pozostaną wolne miejsca na liście chętnych do szczepień. Informacja ta zostanie podana na naszej stronie. Na szczepienia dzieci będą mogły zgłaszać się według kolejności zapisu na liście rezerwowej i w miarę dostępności miejsc. Młodzież z rocznika 2001 będzie mogła skorzystać ze szczepień pod warunkiem uzyskania zgody z Wydziału Zdrowia Miasta Poznania na objęcie Programem oraz niewykorzystania miejsc na liście przez młodsze roczniki. 

Na szczepienia do wybranej poradni zapraszamy od poniedziałku 18 listopada 2019 r.

Czas pracy poszczególnych przychodni podany jest poniżej.

Poniżej przedstawiamy wykaz przychodni w których będzie można zgłaszać się na szczepienia.

I DZIELNICA POZNAŃ – WILDA

NZOZ INTERMED Poradnia Medycyny Rodzinnej, ul.  28 Czerwca 1956 r. nr 149, 61-525 Poznań, Tel. 61 833 29 11, 601 740 260

 • środa: 15:00 – 19:00

Przychodnia Lekarza Rodzinnego „ZDROWIE” Filia: 61-451 Poznań, ul. Osinowa 14/16, Tel. 61 830-34-24

 • poniedziałek: 14:30 – 17:30
 • wtorek:   8:30 – 10:30
 • czwartek: 16:00 – 18:00

II DZIELNICA POZNAŃ – JEŻYCE

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „EDICTUM” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań, Tel. 61 847 04 54

 • wtorek: 16:00 – 18:00
 • środa: 11:00 – 13:00
 • piątek: 14:00 – 16:00

“NASZE ZDROWIE” K. Plesiński i Partnerzy Lekarska Spółka Partnerska ul. Strzeszyńska 63 60-479 Poznań, Tel. 61 822 10 96

 • poniedziałek: 8:00 – 17:30
 • środa: 15:30 – 17:30
 • czwartek: 8:00 – 10:00

NZOZ „HIPOKRATES” Ul. Literacka 47a, Poznań, Tel. 61 842 00 64

 • poniedziałek: 16:00 – 18:00
 • wtorek: 8:30 – 10:30
 • środa: 16:00 – 18:00
 • czwartek: 13:00 – 15:00

III DZIELNICA POZNAŃ STARE MIASTO

Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna z POZ USI-MED., ul. Szewska 5/6, 61-760 Poznań, Tel. 61 853 23 43

 • poniedziałek: 8:00 – 18:00
 • wtorek:   8:00   18:00                         
 • środa: 8:00 – 18:00
 • czwartek:   8:00 – 18:00
 • piątek: 8:00 – 18:00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Solna 21,  61-736 Poznań, Tel. 261 57 26 26

 • poniedziałek:  8:00 – 15:00
 • środa: 13:00 – 18:00
 • czwartek: 8:00 – 15:00

IV DZIELNICA POZNAŃ NOWE MIASTO

NZOZ SALVITA Sp. z o.o. os. Lecha 120, 61-298 Poznań, Tel. 61 877 84 01

 • poniedziałek: 13:00 – 15:00
 • wtorek: 16:00 – 18:00                         
 • środa: 16:00 – 18:00
 • czwartek: 16:00 – 18:00
 • piątek:   8:00 – 10:00

Filia: NZOZ SALVITA Sp. z o.o., ul. Katowicka 11/U16, 61-131 Poznań, Tel. 61 887 42 95

 • wtorek: 16:00 – 18:00
 • środa: 16:00 – 18:00
 • czwartek: 16:00 – 18:00

Poradnia Lekarska Biegańska, Mańczak-Dalz i Nowak Spółka Partnerska ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, Tel. 61 878 71 32

 • poniedziałek 11:30 – 13:00, 16:00 – 17:00
 • piątek: 11:30 – 13:00

V DZIELNICA POZNAŃ – GRUNWALD

Filia ul. Szylinga 1, 60-787 Poznań, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Tel. 261 57 44 04

 • poniedziałek: 9:00 – 17:00
 • wtorek: 9:00 – 17:00 
 • środa: 9:00 – 17:00
 • czwartek: 9:00 – 17:00
 • piątek: 9:00 – 17:00

Dzieci z rocznika 2001-2005 mogą zgłaszać się na szczepienia tylko do przychodni Edictum.

Na szczepienie prosimy zabrać książeczkę zdrowia dziecka oraz wypełniony druk, który można pobrać poniżej:

Kwestionariusz: kliknij tutaj

W ramach programu dzieci szczepione będą czterowalentną szczepionką Gardasil. 

Po przeprowadzonym szczepieniu rodzice/ opiekunowie prawni dzieci biorących udział w programie proszeni będą o dobrowolne wypełnienie ankiety satysfakcji, której wzór można pobrać tutaj

 Regulamin uczestnictwa w programie do pobrania tutaj

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać:  

 • telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00
  pod nr tel. (61) 847 04 54,
 • pod adresem email: edictum@edictum.pl
logo poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.